Spenende, utforderene og lærerikt
Padling med kano i strømmende vann
Å padle i strømmende vann og stryk kan være spennende og utfordrene. Uten den rette forkunnskapen kan det og padle stryk være direkte farlig. For og padle sikkert er det viktig og kunne alle basis padletak og kjenne til hvordan man synfarer et stryk. Å padle ut i hvit skummende vann mens andreanalline pumper kan vekke interesser, spenning og frykt i det fleste. Det og mestre dette kan åpne uanete muligheter for turer og spennende naturopplevelser.
Av Thomas André T. Sveri 27.11.2002, oppdatert 12.05.2004

Når man skal gå på en elv eller vassdrag er det mange krav til kunnskap og en del ferdigheter man burde inneha. Man må kunne de basiske padlestakene som beskrevet under ”Padling flatt vann”   

I tilegg må man planlegge ut i fra karte. Kanoen må ofte bæres rundt fosser og stryk som ikke kan padles. Man må ofte opp på land for og få et over blikk eller og Synfare som det heter på padle    

Språket. Dette er ment som en kort innføring i det og padle stryk og er ikke noe fullstendig instruksjon innen området:    

    

Å synfare:   

    

Å synfare elva er en viktig del av sikkerheten. Alle steder der du ikke ser hvor du padler og du ikke har padlet før må synfares fra land så lenge vanne er strømmende. Dette fordi svinger kan skjule fosser og stryk som du kan risikere og oppdage for sent. Som en god regel” den neste siste bakevje er den siste” En bakevje er et parti inn langs elevkanten som har strøm i motsatt retning av elven. Disse kan være små eller store og egner seg ofte som stoppe sted.    

Å synfare elven består i og gå på land og vandre nedover elven så  langt det er strømmende vann. Deretter gå elven oppover langs bredden og finne løpet du vil padle. Bruk gjerne stein og pinner for og sjekke dybde og strømforhold. Når du har funnet ut hvor du vil padle. Og vet du mestrer dette seter derre utfor og stoper på forhåndsavtalt sted. Ved padling av stryk er det viktig at alle har en felles visjon av hva man skal og hvordan.   

    

Å padle stryket:   

    

Det er spesielt en teknikk som er viktig ved padling av stryk det er å ferge. Dette kan gjøres baklengs og forlengs. Frem ferging brukes til og padle opp elver/strømmende vann og bakferging brukes til og plassere  og sideforflyte seg underveis i stryket/strømmende. Og bakferge utføres ved at begge padleren tar barkovertak og fremste padler vinkler båen skrå så strøm tar tak i skåte på kanoen og drar den dermed sidelengs over elven.    

For og unngå steiner du ikke har oppdaget under synfaring må fremste mann i kanoen ta et drag eller bend. For at kanoen ikke skal skråstile seg må bakpadleren svare med det motsatte. Et gammelt amerikansk utrykk som huskeregel ” a bend for a draw and a draw for a bend”   

Så er det bare å øve på rette steder og tenke på konsekvensene viss du skulle være uheldig og velte.   

    

Kanoen styregenskaper:   

    

Kanoen styregenskaper i strømmede vann beror på kanoens fart i forhold til vannes fart. En kano i lik fart som vannet her ikke styring den vil ber følge strømmen. Dette er ofte ikke ønskelig og vi har da to muligheter. Den ene er å øke kanoens fart ved og ta noen fremdriftstak. Den andre er og bakpadle og senke kanoens fart i forhold til vannet. Det siste er ofte og foretrekke i strømmende vann med lit fart da du får bedre tid og handle på.  Kanoen har også lett for og dra seg til en side av elva på grund av ferging. Uten at du selv har tenkt over det kan en litt skråstilt kano fort begynne og ferge over mot en side av elva.   

    

    

    

    

 

Relatert til artikkelen
Artiklar
Padling med kano på flatt vann [27.11.2002]


©2001-2004 Breogfjellsport.no