Bilde frå flytur
Perlemorskyer over Vestlandet
Flotte, fargerike perlemorskyer under ein Widerøeflygning frå Sandane til Bergen, ein tidleg desembermorgon i 2001.
Av Ragnar Fjeld 19.12.2001


Widerøes Dash 8 tidleg om morgonen på kortbanelufthamna i Sandane


Propell og perlemorskyer


Perlemorskyer

Perlemorskyer

"Luften i stratosfæren er normalt meget tørr, den relative fuktigheten er bare på noen få prosent. Tidvis hender det at utløpere fra den kalde polare stratosfære tilføres så meget vanndamp fra troposfæren at det dannes en spesiell type skyer, perlemorskyer. Disse vakre, linseformede skyene som spiller i alle regnbuens farger, blir dannet på høye breddegrader om vinteren i forbindelse med sterke luftstrømmer over fjell. Skyene blir dannet i en høyde av 20-30 km, og kan best sees når solen står like under horisonten.
 

Perlemorskyer dannes helst i polare områder i perioden desember t.o.m. februar, når atmosfæren er på sitt kaldeste og solas daglige gang er gunstig. De ligger ca 25km over bakken, mer enn dobbelt så høyt som vanlige slørskyer (cirrus). Med andre ord vil det ofte ligge andre skyer i veien. På en normal flytur vil man typisk befinne seg over de vanlige skyene og halvveis opp til perlemorskyene.

Det finnes flere typer perlemorskyer. Den vanligste typen er linseformet og skyldes kraftig vind over fjell. Fjellene setter lufta i bølgebevegelser som forplanter seg langt opp i atmosfæren. Der lufta stiger mot ”bølgetoppene” blir lufta ekstra avkjølt og selv nesten helt tørr luft kan kondensere til skyer. Flere skyer med noe avstand viser forskjellige bølgetopper. Det skyfrie området i mellom er en ”bølgebunn”. I tillegg til iskrystaller kan skyene bestå av kjemiske sammensetninger som blant annet påvirker osonbalansen"

Kilde: met.no
Vi er over det vanlege skylaget, men under perlemorskyene

Relatert til artikkelen
Album
Perlemorskyer
7 bilder
[19.12.2001 - 19.12.2001]
Vis album


©2001-2004 Breogfjellsport.no