Miljøvennlig
Er bomull/gore-tex miljøvennlige? Er det forskjeller?
Av Thomas André T. Sveri 05.02.2005

I dagens samfunn er natur ødeleggelse og miljøtenking på dagsorden og friluftslivet var tidligere sett på av mange som løsningen på den økologiske krisen mange mente ville oppstå
(Ness, Fårlund, Telnes) På 80 tallet jobbet økofilosofene for et bedre miljø med friluftslivet som midel for og oppnå dette. Disse fakten henger igjen i statens målsetning og mange av utøverne av friluftsliv i dag. Alle som er litt miljøbeviste eller ønske og bli dette og gjøre sin del burde tenke gjennom hva man selv har og bruke av resurser. Så hvilke stoff er mest miljøvennlig? Mange tror bomull er mest miljøvennlig fordi det er et natur produkt er dette riktig eller tar man helt feil? Vi skal nå se litt på den andre siden av produksjon av bomull.
 
” Vil du verne om miljøet, så skygg unna bomullsklær. Bomull dreper. Bomull er miljøfintlig.” ( Dagsavisen 18.08.2001)
 
Artikkelen tar for seg og avlive myten om at bomull er så miljøvennlig i forhold til nye oljeproduserte kunststoffer. Ut i fra artikkelen som tar for seg produksjon av bomull på plantasjene kan vi lese om ulempen og miljøkonsekvensene  bomullsproduksjon har verden over. Sjonalisten byger sine opplysninger på et intervju med forskningskoordinator Dag Nagoda i Fremtiden i våre hender.
 
Bomull har en av verdens mest sprøytemiddelintensive avlinger. Flere titalls bønner dør årlig av bivirkninger fra sprøyting med midler som hadde vært forbudt i Norge.
Avlingene brukere enorme vann mengde, kunstgjødsel og energi og beslaglegger jordbruksareal. 25 prosent av verdens insektsmiddel og 11 av alle jordbrukskjemikalier går til bomulls produksjon tros at bare 3 % av verdens jordbruks areal brukes til bomull dyrking. De fins også eksempler der produksjonen har ført til utørking av innsjøer forurensning av elver og sjøer. Og dermed også utryddelse av arbeidsplasser og landsbyer. Det er beregnet at i gjennomsnitt bruke vi nordmenn 12 kg bomull årlig. Dette er faktisk fire ganger mer en  vanlig gjennomsnittlig verdensborger. Det er derfor viktig og tenke på og se etter bomull med miljømerker for og hindre den miljøfinnlige trenden i og fortsette.
 
Gore-tex består av 2 til tre lag syntetstoff de er alle oftest olje produkter og som kjent er oljen og dets avfallsprodukter skadelig for naturen på mange måter. ”Heimligheten” bak vanntettheten i Gore-tex er et lag som innholder flor. Et stoff kjent i industrimiljø for og sette merker etter seg i naturen. Så det kan diskuteres om oljeprodukter egentlig er mer forurensende da både bomull og Gore-tex forurenser på ulike måter i forskjellige deler av produksjonen.

 Innhold
Bomull vs. Gore-tex
     Miljøvennlig
     Egenproduksjon

Relatert til denne sida

©2001-2004 Breogfjellsport.no