NPL06 - Etappe8: Røros -Teveltunet
Frå Røros gjennom Sylane til Teveltunet
Av Ragnar Fjeld 13.01.2006, oppdatert 10.07.2006

Lengde: ca 125km
Antal dager: 5 (Brukte 5 dagar til Teveltunet)
 
Depò:
Røros Postkontor
Tollef Bredalsvei 7
7374 RØROS
Åpningstider: man-fre 9-17, lør 9-15
 
Statoil
Trond Erntsen
Osloveien 31
7374 Røros 
Åpningstider:
Man-Fre 07.00-22.00, Lørdag 08.00-22.00, Søndag 09.00-22.00 
 
Evt Glåmos
Post i butikk Glåmos
Coop marked Glåmos
7372 Glåmos
Tlf: 72414104 / 72406500(Røros)
Man tor 09.30-17, fre 09.30-19, lørd 09-14
Coop marked har etter NPL91s berettning parfin.
 
 
-Utstyr
 
-Mat:
Landhandel i Tydal
           
Hytter/overnatting:
            Det er hytteutleige (privat) i ormådet. Sjekk med Coop marked
            Kjølihytta (sjølvbetjent) TT (litt utanom ruta)
            Væktarstugu hotell, www.vaektarstua.no, tlf 73813100. Bilveg
            Neddalshytta th, TT, sjølvbetjent utanom i påsken; betjent. DNT-nøkkel
Storerikvollen th, TT, sjølvbetjent utanom i påsken; betjent. DNT-nøkkel
Bjørneggen th, NTT, sjølbetjent heile året. DNT-nøkkel. Straum.
Kartreferanse: 407 192 http://www.nt-tur.no/html/bjorneggen.html
Teveltunet th, NTT, ubetjent. Straum/kjøkken/dusj/toalett. Kartreferanse: 517 263
            http://www.nt-tur.no/html/teveltunet.html
Teveltunet Fjellstue, 7530 Meråker, Tlf: 74812500, www.teveltunet.no
Innehavaren av fjellstua var ein hyggeleg kar som fiksa det meste
Nord-Trøndelag turistforening, NTT:
http://www.nt-tur.no/index.html
 
Kart:  
            Turkart Sylane, 1:100.000 (NB! Blå=skiløyper)
             Turkartet var ikkje alltid lett å bli klok på. Nokre vinterruter viste seg å vera feilaktig innteikna  ( ned mot Teveltunet)
1720III Røros, 1-50.000
           
Ruter stort sett etter turkart og er identiske med ”På ski i fjellet”. Første del frå Glåmos basert på NPL91
 
Viss eg har gått til Glåmos i staden for Røros:
8.0 Glåmos (ca 640moh) – Vektarstugu/Tydal hotell (ca 620moh), ca 40km
Litt usikker på den første delen, men både NPL91 og NPL2005(R&R) gjekk til Riasten og skriv ingenting om evetuelle problem.
NPL91: Kurråsen-Molinga-Børsjøen (Busjøen?)-Riasten
Har prøvd å skissert eit rute til Riasten, men er litt usikker på denne.
Frå Riasten lett vidare, for eksempel på vinterstengt veg, til Væktarstua hotell. Stugudal handel er lagt ned (i alle fall vinteren 2005).
Alternativ: delvis rutenr 681 til Kjølihytta og vidare til Væktarstua hotell.
JRF gjekk denne ruta trur eg (frå Glåmos), men altså ikkje eg. Ved nærare ettertanke kan eg tenka meg at dette er ein finare tur enn via Aursunden/vegen, men litt kuppert ser det ut til ifølge kartet.
 
Frå Røros:
8.1 Røros (ca 640moh) – Vektarstugu/Tydal hotell (ca 620moh), ca 50km
Frå sentrum og opp til Olavsgruva i skiløype. Vidare ned til Aursunde og over denne. Oppover til Rien og over Langen. Inn i skiløype mot Vektarstuguo hotell ved Nesjøen.
Vi tok skiløypa til Olavsgruva og vidare mot Klasberget. Vi tok ned ei uoffisiell preppa løype ned mot Austre Sandneset (omtrent). Han som kjørte opp løypene budde nede der. Greit ut på Aursunden og over denne. Tok innpå vegen etter eit stykke, då det var litt raskare. Vidare lang etappe på veg nesten til Vektarstugu/Tydal. Det kan hende det er greit å gå på Rien/Langen eller Riasten deler av dette strekket. Skiløype litt før Tyddal, ta denne ned, ikkje ta vegen slik eg gjorde.
Landhandel litt bortanfor hotellet (500m nord ca).
Mobildekning på Aursunden og eit stykke mot Tydal, men eit langt stykke på vegen utan dekning.


 
8.2 Vektarstugu/Tydal hotell (ca 620moh)   Neddalshytta th (ca 780moh) – Storerikvollen th (769moh), rutenr 693ab og 694, ca 40km
693 Væktarstugu-Neddalshytta:
a) Stakingen følger stort sett bilveien
b)Om Vektarhaugen. Saket på strekningen Vektarhaugen-Nedalshytta. Sommerruten følges på sørsiden av Rotåa til Vektarhaugen. Derfra staket i overkant av skoggrensen fram til veitrasèen fra Stugudal. Staket videre langs veitrasèen til Nedalshytta
Mest aktuelt med 693a
694 Storerikvollen-Nedalshytta (motsatt veg):
Staket. Mot NØ på nordsiden av Essandsjøen. Etter ca 2km tar staking av mot Blåhammaren fjallstasjon. Videre langs østbredden. Ved Essandheim tar staking av mot Sylarnas fjellstation. Sakingen mot Nedalshytta går Ø om Vardeberget, V og Steinfjellet og Nedalsklumpen, så utover til Nedalshytta
Staka ruter heile vegen.
Opp frå landhandelen i ski/scooterløype. Litt forvirrande pga alle hyttene. Vidare tok eg vegen heilt til Nedalshytta. Dette er i utgangspuntktet ein omveg, men det passa fint å overnatte der. Det kortaste er å ta isfiskeløypa (snøscooterløype) ned på Nesjøen og gå dirkete over denne og Esandsjøen til Storerikvollen. Dagen etter tok eg då også sjøen over til Storerikvollen frå Nedalshytta, då det såg ut til å vera raskare enn via vinterruta aust om sjøen. Hald vestsida av øy ved Esnadammen, fare for dårleg is der. Mobildekning fram til Nedalshytta (også innandørs) og på Nesjøen. På Storerikvollen dekning frå Sverige (telia)
 
Eit alternativ er å gå over på svensk side ein eller annan plass her og så gå til Storlien
 
 
 
8.3 Storerikvollen th (769moh), – (Bjørneggen th (590 moh)) – Teveltunet th (450moh), rutenr 692 og 705, ca 33km kortaste veg.
692 Bjørneggen-Storerikvollen (motsatt veg):
Stakingen går på østsiden av Hårrådalen, forbi Damtjørna, Ø om Blåhåmmårkleppen og Blåhåmmåren til Storerikvollen
705: Bjørneggen - (Stordal) – Teveltunet (rett veg):
Langs seterveitil Vollvollen, videre til øv Kluksdal, mellom litlfjellet og Sandrya, over Steinfjelltjørna og i vestskråningenav Steinfjellet til Teveltunet. NTT har losjiavtale.
NTT leier to mindre hytter på Teveltuet (2 senger + madrassar i kvar hytte). Elektrisk oppvarma. Tilgang på kjøkken/dusj/toalett i anna bygg
(http://www.nt-tur.no/html/teveltunet.html)
I følge kartet er det også ei merka vinterrute som går utanom Bjørneggen th.
Staka til kluksdal, ellers skal det vera merka ifølge kartet.
 
8.3.1 Alternativt: til Storlien rett over grensa i Sverige og vidare nordover i Sverige. Skisenter og sansynlegvis butikk/svensk postkontor i Storlien
8.3.2 Alternativt2: Ned til Meråker frå Bjørneggen/Stordal (like ved Meråker og så opp til Fjergen. Vidare til Ferslia th (hopper over 9.1 og 9.2)

Frå Storerikvollen i stort sett staka vinterløype til Kluksdal. Litt skog, men greit å ta seg fram. Skiruta ned til Stordal eksisterte ikkje såg det ut til (??), så eg tok vegen. Derfrå var det staka oppover i skogen og noko kronglete. Stakane gjekk opp til Steinfjelltjønna og ikkje som innteikna. Frå Steinfjelltjønna var det ein til dels veldig bratt og kronglete tur ned langds beggen . Skiløypa er feil innteikna, går sansynelgvis noko lengre vest. Kom innpå preparert spor lengre nede og greit ned til Teveltunet. Hotellet/campinga ligg littegran mot aust.

Alternativt kan ein gå direkte til Storlien frå Kluksdal


Konklusjon: Det er fint i Sylane. Kan vera aktuelt å gå på svensk side. Siste del mot Teveltunet var noko bratt, men det finns nok eit smartare vegval akkurat der.

Blogg/Reisebrev:
Reisebrev Røros-Teveltunet:
http://breogfjellsport.no/npl/blog/?p=183
Sjå også bloggarkiv for mars:
http://breogfjellsport.no/npl/blog/?m=200603