NPL06 - Etappe15: Skaidi – Nordkapp
Siste etappe!
Av Ragnar Fjeld 13.01.2006, oppdatert 06.10.2006

Lengde: 103 km
Antal dager: 4 (Brukte 4,5 dagar langs vegen, noko som er lengre enn ruta i fjellet)
 
Skaidi:
Skaidi Repperfjord hotell,
9620 Kvalsund
Tlf: 78415500 el 90888143 (Ivert), http://www.repparfjordhotell.no/
Postoppbevaring etter avtale, landpostbud Alltid folk.
Må ringe å avtale eventuell pakkesending
Fekk tilsendt ein pakke til hotellet, det gjekk greit

Skaidi Handel , Skaidi, 9620 Kvalsund
Tlf 78416166
man-tors 10-17, lør 10-16, søn 10-18
 
Statoil
Skaidicenteret
9620 KVALSUND
Telefon: 78 41 62 01
Mobil: 907 78 292
Åpningstider:
Man-Fre 08.00-22.00
Lørdag 09.00-22.00
Søndag 09.00-22.00
 
Det er to bensinstasjonar i Skaidi. Begge har daglegvarer, men relativt dyrt. Motell/kro ved Statoil. Begge er også opne søndager. Hotellet er også veldig fint og ligg 100 meter ovanfor vegen!
 
 
Hytter/overnatting:
Skaidi Repperfjord hotell, Tlf: 78415500
Skaidi kro og hotell, Adr:9620 KVALSUND , tlf 78416123
Skaidi Fjellstue AS, Kvalsundv. 11 9620 Kvalsund,  Tlf 916 11 219/909 63 717
 
Kart:  
1935I Repparfjorden, 1-50.000
2035IV Billavuotna, 1-50.000
2036III Kokelv, 1-50.000
2036II Repvåg, 1-50.000
Nordkapp turistkart, 1-80.000

15.1 Skaidi – Haestajavri – Russajavrit – Lavvarjarjavrit – Kåfjorddalen – Kåfjord, ca 71km
 
NPL91: Skaidi - Guorrugielas - Gumpejavri - Hæstajavri - øvre Eidevannet - Russajavrit - Vaddesjuovajavri – Lavvarjavrit, 47km
Lavvarjavrit - Lafjordvannet - Kåfjorddalen – Kåfjord
 
Merk at det tidlegare var ferge frå Kåfjord til Honningsvåg. No er det ein undersjøisk og ein lengre fjelltunell. Denne opna seint på 90-tallet ein gong. Sjå lengre nede for info om desse tunellane
 
NPL2003-motnord
Skaidi-Haestajavri 13,5 km
Haestajavri-Ruossajavrit 20 km
Ruossajavrit-Kåfjord 37,5 km
Kåfjord-Nordkapp 25 km + 7 km tunnel
 
Sidan eg ikkje gjekk dette stykket, har eg få nyttige ting å legge til. Ein kan kome ned på ein traktorveg nokre kilomter aust for Nordkapptunellen, eventuelt ned ved Kåfjordelva
 
Oppdatert:
Fylkesmannen har lagt ut scooterløypekart på nettet. Trasèane mellom Skaidi og Nordkapp er til dels samanfallande med den ruta som mange NPL'ere har tatt i området. Iimiddlertid er det mogleg å gå direkte mot Nordkapp like etter bomstasjonen på Magerøya, oppover Polldalen (vart eg fortalt), der er det ikkje scooterløype (heldigvis vil nok mange meine!)
 
Merk også at ein del NPL'ere har gått til Olderfjord istaden for Skaidi (Det er butikk/bensinstasjon også i Olderfjord)
 
 
15.2 Nordkapptunnellen – Knivskjellodden – Nordkapp, ca 32km inkl. 7km tunnel
Delvis på vegen eit stykke etter tunnellen. Kanskje opp Polldalen. Ut på Knivskjellodden før siste stopp er Nordkapp!
Frå tunellen på veg ca 5 kilometer og sansynlegvis opp Polldalen. Vidare ikkje så langt frå vegen. På slutten er det ei scotoerløype som går like ved vegen. (eg gjekk ikkje dette strekket)
For info om tunellen, sjå nedanfor
 
Skaidi-Nordkapp via E6/E69
Då det omtrent ikkje var snø igjen og isen på elver og vatn var gått opp, var det umogleg å ferdast til fjells rundt 1.mai i år i dette området. Vegen var einaste alternativ. Normalt skal det vera brukbart skiføre rundt denne tida. 
Frå Skaidi over til Olderfjord. Her er det bensinstasjon med daglegvarer (også brød...).
Vidare til Smørfjord og langs Billefjorden/Porsangen. Ein tunell med litt lengde, kuldeport i begge ender. Vil anbefala refleksvest. Det er butikk i Repvåg, men det er nokre kilometer omveg inn dit. I Kåfjord er det ikkje noko butikk/cafe (det var vel på ferjekaien tidlegare).
Nordkapptunellen
Nordkapptunellen er nesten 8000 meter lang. På kvar side av kjørebanen er det eit lite oppheva fortau, halvegs asfaltert, slik at ein går klar av trafikken. God stigning oppover mot Magerøya,  godt å ha stavar. Ellers ingen problem med å ta seg gjennom tunellen, det er heller ingen forbudsskilt mot å gå/sykle. Liten trafikk utanom sommarsessongen (juni-august). Tunellane og resten av dette vegprosjektet kosta vel 1 mrd kroner og er blitt kalla norges mest ulønnsomme vegprosjekt (ca 300 kjøretøy i døgnet passerer). Mobildekning

Bomstasjonen er på Magerøya og det koster ingenting å gå eller sykle gjennom tunellen. Over bru og inn på øya. Fint område vidare til Honningsvågtunellen. Denne har breie skuldre på begge sider og egnar seg endå betre til å gå/sykle gjennom. Einste irriterande er lyden frå trafikken. Mobildekning.

Honningsvåg ligg ca 3km av hovudvegen. 1 km frå ligg imiddlertid ein bensinstasjon og litt bortanfor også ein rema butikk. I skipsfjord er det campingplass og folka der er veldig hyggelege (like ved ligg forøvrig Norges største hotell, kun opent sommarstid...)
 
----------------------------------------------------------
Turistfelle i noko uvanleg samanheng
På E69 ved kjeftavatnet, ikkje lang frå Nordkapp, står det skilt om at "rekkverk mangler neste 2km", og ja det er EUROPAVEG 69 det er snakk om! Det er bra unnabakke viss ein skulle vera uheldig å få eit hjul utanfor asfaltkanten. Kjekt for dei som sit i ein stor turistbuss på den smale vegen når ein må passere ein like stor buss i motsatt retning. At det er ein europaveg ser ikkje ut til å bekymra Statens vegvesen nemneverdig. I følge journalisten frå Finnmark Dagblad hadde dei tatt opp denne saken fleire gonger, så det skulle vera kjent nok. Kva er vitsen med gjerder ute på Nordkapplatået når det  mangler autovern på utsatte stadar på veg opp dit? Når man har råd til ein tunell til 1mrd med all verdas sikkerhetsutstyr, burde ein kunne sette av penger til 2km med autovern på den samme vegstrekket.
------------------------------------------------------------


Knivskjellodden
Der stien til Knivskjellodden tar av, er det ein parkeringsplass. Det var delvis snødekke øvre delar av stein nedover, men det skal normalt vera ein god del snø der i starten av mai. Vardar viser veg og relativt enkelt terreng. Fint å campe nede i Knivskjellbukta, her er det også store mengder med rekved. Ute på Knivskjellodden er det ei lita fyrlykt og ein tusenårsvarde (?) med bok. Ellers er det svaberg og ein bør ikkje gå for langt utpå


Nordkapp
Fram til turistsessongen er det begrensa opningstider. Vanlegvis 12-16. Utanom dette er det fritt fram til å besøke uteområdet. Betalingsbodene er ikkje i drift. Dei aller fleste turistane kjem med buss frå Hurtigruta utanom sessongen, denne kjem ca kl 13.
 
Det vises panormafilm og det er også andre meir eller mindre interessante ting å få med seg. Matserveringa var dårleg: Pølser og vaffler var alt dei hadde å tilby.
 
Norge på langs farande frå gratis inngang (virka det som). Heile vintaren fram til ca 1.mai er vegen ut til Nordkapp kun open for kolonnekjøring. For å kome seg dit må ein anten ta bussen (dyrt) eller få skyss av forsvaret (marinen har radaranlegg like ovanfor senteret). Inn til Honningsvåg burde det vera relativt greit å få haik, f.eks. med bussen til betjeningen.Mobildekning nesten heile stykket. Også dekning på Knivskjellodden.


Konklusjon: Å traske langs vegen er ein enorm belastning på føtene. Gode sko er alfa og omega, men sjølv då kan det vera problematisk. Staver hjelper litt. Lett oppakning er eit must. Gjekk med ca 25kg, litt i overkant av det som er smart. Magerøya er vèr og vindutsatt. Det kan vera snøstorm i mai og sterk vind er heller ikkje uvanleg ei heller sommarstid. I år var det imiddlertid "sol og sommar" heile den tida eg var der!


Blogg/Reisebrev:
Sjå bloggen for mai: http://breogfjellsport.no/npl/blog/?m=200605


Just for the record: Eg tok bussen tur-retur Skaidi-Hammerfest for blandt anna å skaffe meg bedre sko til siste etappe.