Breogfjellsport.no

Breogfjellsport.no skal vera ei side som formidlar turglede og inspirerer til eit aktivt og allsidig friluftsliv

Breogfjellsport er starta av Leif Einar Støvern, Thomas Andre Thorkildsen og Ragnar Fjeld. Vi kom på nettet i slutten av 2001, og lanserte offisielle sider 1.februar 2002.

Breogfjellsport.no er ein uavhengig, ikkje kommersiell og frittståande eining. Vi har ein "ikkje kommersiell" profil, og baserer oss ikkje på reklameinnteketer.

Kontaktinformasjon:


  
   (epostadressane er ikkje klikkbare)

Alt innhald tilhøyrer breogfjellsport.no og/eller forfattaren/fotografen, viss ikkje anna er oppgitt. All bruk må klarerst på førehand. Ta gjerne kontakt!
 
©2001-2004 Breogfjellsport.no